IZGRADNJA SONČNE ELEKTRARNE MFE JERAMIX

 

 

Družba AKAR d.o.o. je k trajnostnem razvoju usmerjeno podjetje, zato smo se odločili, da investiramo v postavitev fotovoltaične elektrarne na objektu JERA MIX v Cerknici. Njena nazivna moč bo 299,52 kW.

S projektom smo pričeli v juniju 2021 ter ga bomo zaključili v novembru 2021.

Z realizacijo projekta bomo dosegli naslednje strateške cilje:

  • vlaganje v zeleno energijo,
  • doseganje brezogljičnega poslovanja.

Izgradnja sončne elektrarne MFE JERAMIX  je delno sofinancirana s strani Evropske unije, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi “Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, prednostne naložbe “Spodbujanje proizvodnje in distribucija energije, ki izvira iz obnovljivih virov”.